הכנס השנתי

 

המרכז עורך מידי שנה כנס בנושאים משמעותיים בתחום ההוראה האקדמית (כגון בנושא הפלגיאריזם, הטמעת טכנולוגיות חדישות, מהי הוראה טובה, הוראה שיתופית ועוד).

בכנס משתתפים מיטב המומחים בכ"א מהתחומים הנ"ל, ומגיע אליו ציבור גדול ומגוון מאד. בשנת תשע"ה, הגיע פרופ' אריק מזור, מומחה בעל מוניטין בינ"ל ל"למידת עמיתים" מאוניברסיטת הרווארד שמשך – והלהיב – קהל עצום.

הכנסים  משמשים מנוף לפעילויות מגוונות לשיפור ההוראה, למשל: בניית תקנון אתיקה והטמעתו באוניברסיטה בעקבות תובנות שהופקו מהכנס בנושא פלגיאריזם ועוד.

כל אחת  מהסוגיות שעמדו במרכז הכנסים שנערכו ע"י המרכז שימשה נושא מרכזי של כתב העת "הוראה באקדמיה". כתב העת נערך ע"י פרופ' נירה חטיבה ומופץ בכל המוסדות האקדמיים בארץ.

 

הרשמה לכנס