הרשמה לסדנאות

לא קיימות סדנאות במערכת כעת.

מידי פעם יתעדכנו מועדים קרובים של סדנאות הוראה, אליהן ניתן יהיה להרשם דרך כתובת המייל של המרכז.