מידע כללי

תפקידו המרכזי של המרכז הוא לעורר את המודעות לנושא ההוראה בקרב מרצים, סטודנטים והמערכת בכללותה, ולהביא לשיפור מתמיד של ההוראה במוסד, בין השאר ע"י סדנאות הוראה למיניהן: סדנאות הוראה כלליות, סדנאות ייעודיות למרצים חדשים, שימוש אפקטיבי בטכנולוגיות חדישות, עריכת בחינות, מוטיבציה בקרב סטודנטים, בעיות משמעת וסמכות ועוד.
בכל סדנה משתתפים כ- 20-25 מרצים. מן הראוי לציין שיש ביקוש גדול מאד לסדנאות ואנחנו נאלצים לעתים להפנות את המעוניינים לסדנה בשנה העוקבת.
כמו כן, אנו רואים חשיבות בעריכת סדנאות לחברי סגל שנבחרו כמרצים מצטיינים כדי ליצור עתודה של מרצים מצטיינים שיוכלו לסייע בקידום ההוראה של כלל המרצים באוניברסיטה.

להלן, חלק מן הסדנאות שינתנו בתשע"ח: 

שם הסדנה

שם המנחה/ איש הקשר

כתובת מייל

תאריך 

1. סדנת הוראה כללית

ד"ר יוסי בר

ybar@univ.haifa.ac.il

14-15.02.18

2. סדנת מוטיבציה

ד"ר מיכל שודל

schodlmichal@gmail.com 

26.02.18

3. סדנת משמעת וסמכות

ד"ר מיכל שודל

schodlmichal@gmail.com 

27.02.18

4. סדנת בחינות – סבב 1

מר ספי פומפיאן

sephi@nite.org.il

13.03.18

5. סדנת בחינות – סבב 2

מר ספי פומפיאן

sephi@nite.org.il

16.03.18

6. סדנת הכל בקול – סבב 1 

גב' עירית ברבר

iritbarber@gmail.com

01.07.18

7. סדנת הכל בקול – סבב 2

גב' עירית ברבר

iritbarber@gmail.com

02.07.18

8. סדנת יישומי PP – סבב 1

ד"ר שוקי וולפוס

Shuki.Wolfus@biu.ac.il

אמצע-סוף יולי 18

9. סדנת יישומי PP – סבב 2

ד"ר שוקי וולפוס

Shuki.Wolfus@biu.ac.il

אמצע-סוף יולי 18

10. סדנת הוראה כללית

ד"ר מיכל שודל

schodlmichal@gmail.com 

27.08 – מפגש 1

03.09 – מפגש 2 (סבב א)

04.09 – מפגש 2 (סבב ב)