מידע כללי

תפקידו המרכזי של המרכז הוא לעורר את המודעות לנושא ההוראה בקרב מרצים, סטודנטים והמערכת בכללותה, ולהביא לשיפור מתמיד של ההוראה במוסד,
בין השאר ע"י סדנאות הוראה למיניהן: סדנאות הוראה כלליות, סדנאות ייעודיות למרצים חדשים, שימוש אפקטיבי בטכנולוגיות חדישות, עריכת בחינות, מוטיבציה בקרב סטודנטים, בעיות משמעת וסמכות ועוד.
בכל סדנה משתתפים כ- 20 מרצים. מן הראוי לציין שיש ביקוש גדול מאד לסדנאות ואנחנו נאלצים לעתים להפנות את המעוניינים לסדנה בשנה העוקבת.
כמו כן, אנו רואים חשיבות בעריכת סדנאות לחברי סגל שנבחרו כמרצים מצטיינים כדי ליצור עתודה של מרצים מצטיינים שיוכלו לסייע בקידום ההוראה של כלל המרצים באוניברסיטה.

להלן, חלק מן הסדנאות שניתנו וינתנו בתשע"ז: 

שם הסדנה מנחה תאריכים
סדנת הכל בקול גב' עירית ברבר 06.03.2017
סדנת מוטיבציה בקרב סטודנטים גב' מיכל שודל 15.02.2017
סדנת סמכות, משמעת וחוצפה גב' מיכל שודל 22.02.2017
סדנת הוראה ייעודית – סבב ב ד"ר יוסי בר 26-27.02.2017
סדנת מצגות PP  – מתקדמים ד"ר שוקי וולפוס מהלך חודש יוני 2017
סדנת מצגות PP  – מתקדמים ד"ר שוקי וולפוס מהלך חודש יוני 2017
סדנת הוראה ייעודית – סבב ג ד"ר יוסי בר מהלך חודש ספטמבר 2017