מידע כללי

תפקידו המרכזי של המרכז הוא לעורר את המודעות לנושא ההוראה בקרב מרצים, סטודנטים והמערכת בכללותה, ולהביא לשיפור מתמיד של ההוראה במוסד, בין השאר ע"י סדנאות הוראה למיניהן: סדנאות הוראה כלליות, סדנאות ייעודיות למרצים חדשים, שימוש אפקטיבי בטכנולוגיות חדישות, עריכת בחינות, מוטיבציה בקרב סטודנטים, בעיות משמעת וסמכות ועוד.
בכל סדנה משתתפים כ- 20-25 מרצים. מן הראוי לציין שיש ביקוש גדול מאד לסדנאות ואנחנו נאלצים לעתים להפנות את המעוניינים לסדנה בשנה העוקבת.
כמו כן, אנו רואים חשיבות בעריכת סדנאות לחברי סגל שנבחרו כמרצים מצטיינים כדי ליצור עתודה של מרצים מצטיינים שיוכלו לסייע בקידום ההוראה של כלל המרצים באוניברסיטה. 

רשימת סדנאות תשע"ח: 

שם הסדנה

שם המנחה

תאריך

1. סדנת הוראה כללית

ד"ר יוסי בר

14-15.02.18

2. סדנת מוטיבציה

ד"ר מיכל שודל

26.02.18

3. סדנת משמעת וסמכות

ד"ר מיכל שודל

27.02.18

4. סדנת בחינות – סבב 1

מר ספי פומפיאן

13.03.18

5. סדנת בחינות – סבב 2

מר ספי פומפיאן

16.03.18

6. סדנת "הכל בקול" – סבב 1

גב' עירית ברבר

02.07.18

7.סדנת "הכל בקול" – סבב 2

גב' עירית ברבר

03.07.18

8. סדנת הוראה כללית

ד"ר מיכל שודל

27.08 – מפגש 1

03.09 – מפגש 2 (סבב א)

04.09 – מפגש 2 (סבב ב)

9. סדנת יישומי PP – סבב 1

ד"ר שוקי וולפוס

במהלך ספטמבר 18

10. סדנת יישומי PP – סבב 2

ד"ר שוקי וולפוס

במהלך ספטמבר 18