מרצים מצטיינים

בכל שנה נבחרים המרצים המצטיינים לשנה"ל הקודמת ונערך "טקס המרצה המצטיין".

 

ועדה מיוחדת קובעת מפרט ובו קריטריונים לבחירה במרצה המצטיין. בכל שנה מתכנסת הועדה כדי לבחון את המפרט ולשכללו עפ"י מסקנות השנה שקדמה. השנה נכללו במפרט שבעת הפרמטרים הבאים:

• תוצאות סקר שביעות רצון של הסטודנטים בשלוש השנים האחרונות (תנאי סף: ציון ממוצע מינימלי -4 בסולם 1-5,     וכן תשובות מילוליות מעולות לשאלות הפתוחות);
• גודל הכתה ואחוז מעריכים סביר;
• מעורבות בנושאי הוראה ויחס לעמיתים;
• רמת הקושי בקורסים;
• מקצועיות וחדשנות בקורסים כולל התאמה בין שיטות לתכנים;
• מספר הקורסים שהמרצה לימד בשנה (תנאי סף: לפחות 2 )
• ומספר המונחים וטיב ההנחיה למ"א ולדוקטורט.

 

עפ"י מפרט זה בוחרת כל מחלקה מרצים מצטיינים ומוסרת את הרשימה לדקן הפקולטה. דקני הפקולטות בוחרים את מספר המצטיינים באופן יחסי לגודל הפקולטה. ועדה של 15-18 איש המורכבת ברובה ממרצים מצטיינים של שנים קודמות מקבלת את כל הנתונים. כ"א מהם מדרג באופן בלתי תלוי את המרצים שהוצעו ע"י הדקנים עפ"י הקריטריונים שנ"ל וההמלצות של ראשי המחלקות והדקנים.

 

בסוף השנה נערך טקס רב משתתפים שבו מודיעים על המרצים המצטיינים בהוראה.

 

השנה, תשע"ה, חולקו פרסים כספיים ל- 18 המרצים המצטיינים באוניברסיטה : 12 מרצים מהסגל הבכיר ו-6 מרצים מהסגל הזוטר. כמו כן קבל כל מרצה תעודה בחתימת הרקטור וסגן הרקטור המעידה על הצטיינותו .
תעודת "מרצה מצטיין" מהווה שיקול בקידום המרצים המצטיינים.

 

פוסטרים גדולים עם תמונות המרצים המצטיינים נתלים בכל רחבי הקמפוס ולא מוסרים מהלוחות במשך שנה שלמה

 

כמו כן נבחרו והוכרזו בטקס שמות המחלקות המצטיינות שתוגמלו בפרס כספי ע"מ לאפשר פעילות עפ"י בחירתן לטובת סגל ההוראה במחלקה.