מרצים מצטיינים

בכל שנה נבחרים המרצים המצטיינים לשנה"ל הקודמת ונערך "טקס המרצה המצטיין".

 

ועדה מיוחדת קובעת מפרט ובו קריטריונים לבחירה במרצה המצטיין. בכל שנה מתכנסת הועדה כדי לבחון את המפרט ולשכללו עפ"י מסקנות השנה שקדמה. בד"כ נכללים במפרט שבעת הפרמטרים הבאים:

• תוצאות סקר שביעות רצון של הסטודנטים בשלוש השנים האחרונות (תנאי סף: ציון ממוצע מינימלי -4 בסולם 1-5,     וכן תשובות מילוליות מעולות לשאלות הפתוחות);
• גודל הכתה ואחוז מעריכים סביר;
• מעורבות בנושאי הוראה ויחס לעמיתים;
• רמת הקושי בקורסים;
• מקצועיות וחדשנות בקורסים כולל התאמה בין שיטות לתכנים;
• מספר הקורסים שהמרצה לימד בשנה (תנאי סף: לפחות 2 ); 
• מספר המונחים וטיב ההנחיה למ"א ולדוקטורט.

 

עפ"י מפרט זה בוחרת כל מחלקה מרצים מצטיינים ומוסרת את הרשימה לדקן הפקולטה. דקני הפקולטות בוחרים את מספר המצטיינים באופן יחסי לגודל הפקולטה. ועדה של 15-18 איש המורכבת ברובה ממרצים מצטיינים של שנים קודמות מקבלת את כל הנתונים. כ"א מהם מדרג באופן בלתי תלוי את המרצים שהוצעו ע"י הדקנים עפ"י הקריטריונים שנ"ל וההמלצות של ראשי המחלקות והדקנים.

 

בסוף השנה נערך טקס רב משתתפים שבו מודיעים על המרצים המצטיינים בהוראה.

 

פוסטרים גדולים עם תמונות המרצים המצטיינים נתלים בכל רחבי הקמפוס ולא מוסרים מהלוחות במשך שנה שלמה. 

 

כמו כן נבחרים ומוכרזים בטקס שמות המחלקות המצטיינות שתוגמלו בפרס כספי ע"מ לאפשר פעילות עפ"י בחירתן לטובת סגל ההוראה במחלקה.