סקרי הוראה

בהתאם למדיניות הרקטור וסגן הרקטור אין מפרסמים תוצאות של מרצה שממוצע ציוניו בדירוג פחוּת מ-2.5 מתוך 5 (כדי לא לביישו), וכן לא מתפרסמות תוצאות של מרצים שאחוז ההיענות לסקר בשיעוריהם הוא פחות מ-30% ו/או 5 משיבים. עם זאת, כל התוצאות מועברות לדיקן, לראש המחלקה ולמרצה עצמו ומופיעות בתיקו האישי.

יש לציין שמשובי ההוראה של מספר שנים מופיעים בתיקו האישי של כל מרצה ומצורפים למסמכים המוגשים לוועדת המינויים לקראת קידום בדרגה. תוצאות סקרי ההוראה, כולל ההערות המילוליות, נידונות בוועדת המינויים ומהוות שיקול נכבד בהחלטות לגבי הקידום. מרצים שתוצאות סקרי ההוראה שלהם נמוכות עלולים להיות מעוכבים בקידומם, ובכל מקרה מקבלים מכתב מוועדת המינויים ובו דרישה לשפר את ההוראה כתנאי לקידומים הבאים. הערות של וועדת המינויים מופיעות בתיקו האישי של המרצה.

 

לצפייה בסקר:

לחץ כאן

 

כניסה לדוחות ההוראה בעולם הנמל"ה (תשע"ז ואילך):  

 לחץ כאן