צוות המרכז

שם
ד"ר קרן גולדפרד
מנהלת המרכז לקידום הוראה
03-5314488
מר גילעד גרינוולד
רכז, המרכז לקידום הוראה
03-5314487
ד"ר יהודית אורבך
יועצת המרכז לענייני Micro-Teaching
03-5314487