ד"ר קרן גולדפרד

ד"ר
תפקיד: 
מנהלת המרכז לקידום הוראה
ד"ר קרן גולדפרד
טלפון: 
דוא"ל :