על המרכז לקידום ההוראה

המרכז לקידום ההוראה משויך ללשכת סגן הרקטור ופועל לקידום איכות ההוראה באוניברסיטה מאז שנת 2012.

המרכז עוסק בהערכה כוללת של רמת ההוראה באוניברסיטה, בניתוח תוצאות סקרי ההוראה, בהטמעה של מגמות חדשות בשיטות הוראה, בטיפוח מיומנויות הוראה באמצעות סדנאות, כנס שנתי וייעוץ אישי לסגל האקדמי. כמו כן, המרכז שותף בבחירת המרצים המצטיינים.

אנו מבקשים להדגיש כי ה"Moodle" אינו תחת  אחריות המרכז לקידום ההוראה, אלא בתחום סמכותו של המרכז ללמידה מתוקשבת שכתובתו: lemida.biu.ac.il