מידע כללי

סדנאות ההוראה מטעם המרכז מגבירות את המודעות לנושא ההוראה, ומקנות ידע תיאורטי וכלים מעשיים לקידומה.

סל הסדנאות כולל למעלה משלושים סדנאות מתחומים מגוונים: פדגוגיה, כלים דיגיטאליים, הוראה מרחוק, תקשורת בינאישית, כתיבת מבחנים, שימוש נכון בקול ועוד.

בנוסף מתקיימות סדנאות הוראה למרצים החדשים. סדנאות אלו מוגדרות כחובה על ידי רקטור האוניברסיטה ומטרתן לתת לכל מרצה בתחילת דרכו ארגז כלים בסיסי להוראה.

הסדנאות שונות זו מזו באופיין: חלקן מוגדרות כ"סדנאות בוטיק" -  מספר משתתפים מצומצם המאפשר מפגש אינטימי, השתתפות פעילה של המרצים ומשוב מיידי ומעמיק של עבודות המשתתפים על ידי מנחה הסדנה. סדנאות אחרות הינן גדולות (עם המעבר לזום הן יכולות להכיל כמאה משתתפים) -  הדגש בהן הוא על העברת הידע לכמה שיותר מרצים בו זמנית בצורה חווייתית ומקצועית. גודל הסדנה מצוין מראש בפרסום לוח הסדנאות.

הנחיות לקבלת זכאות לקריטריון על בסיס סדנאות הוראה שנת הלימודים תשפ"א