צוות המרכז

שם
ד"ר קרן גולדפרד
ראש המרכז לקידום ההוראה
03-7384488
ד"ר רונית זילברשץ
מנהלת המרכז לקידום ההוראה
03-7384487
ד"ר גילעד גרינוולד
מנהל אקדמי, תוכנית "למידה משלבת התנסות"
03-7384487
גב' איריס גלר-דר
טכנופדגוגית
03-7384394
גב' ענבל חאיק
טכנופדגוגית
03-7384394
ד"ר יהודית אורבך
יועצת הוראה ופדגוגיה
03-7384487