הנחיות הוראה סמסטר ב׳ תשפ"ב

לחברי הסגל שלום,

 

הנדון: חוזרים ללימודים פרונטליים בסמסטר ב'

 

סמסטר ב' עומד בפתח, והוא יתחיל ביום רביעי, כ"ט באדר א', ה-2 במרץ 2022.

אני מבקש להביא לידיעתכם שהנהלת האוניברסיטה החליטה שיש לחזור ללימודים פרונטליים מלאים בקמפוס. כך תוכלו לפגוש וללמד את תלמידיכם בקמפוס היפה שלנו באופן בלתי אמצעי. ההחלטה שלנו תואמת את הנחיות משרד הבריאות ואת המתכונת שבה כל המשק מתנהל בימים אלה, וכך נוהגות גם האוניברסיטאות האחרות בישראל. התחלואה נמצאת כעת במגמת ירידה, והמומחים מעריכים שהמגמה תימשך. יחד עם זאת, אנחנו עוקבים אחרי ההתפתחויות, ואם יהיה צורך נתאים את עצמנו לשינויים הנדרשים.

כידוע, מתווה התו הירוק בוטל על ידי הממשלה החל מיום 7.2, ולפיכך אין יותר צורך להציג תו ירוק או אישור בדיקת קורונה שלילית בכניסה לקמפוס. ואולם, יש עדיין חובה לעטות מסכות בחללים סגורים כדי להקטין את סכנת ההדבקה. הודענו לסטודנטים ולכל העובדים שהם נדרשים להמשיך ולהקפיד על עטיית מסכות בכיתות ובחללים סגורים אחרים בכל רחבי הקמפוס.

אנחנו מודעים לכך שעדיין יש סטודנטים רבים שאינם יכולים להגיע לקמפוס בשל מחלה או חובת בידוד. לפיכך, הוחלט שיש להנגיש את ההוראה גם לסטודנטים אלה, וזאת על-ידי הקלטת ההרצאות והעלאתן לאתר הקורס במודל, או על-ידי שידור ההרצאות בזום, לפי בחירת המרצה. גם אם אין סטודנטים חולים או מבודדים בקורס, אני ממליץ להקליט את ההרצאות, שכן הוכח שיש בכך עזרה גדולה לסטודנטים לחזור על החומר אחרי השיעור ולקראת הבחינה. ברוב המקרים החששות לכך שהדבר יפגע בנוכחות בכיתה התבדו. מעבדות הוראה והכשרות מעשיות אחרות, כגון קורסי אנגלית כשפה זרה, אינן ניתנות להנגשה כזו, ולפיכך בהן לא תחול חובת הקלטה או שידור. כך גם לגבי סמינרים קטנים המחייבים דיון, או קורסים שבהם דנים בנושאים הדורשים סודיות מקצועית. הנכם מתבקשים להושיט סיוע לתלמידים חולים או בבידוד שאינם יכולים להשתתף במפגשים כאלה, כדי שיוכלו להשלים את החומר.

שימו לב, שישנן שני סוגי כיתות שמאפשרות הקלטות שיעורים:

א. כיתות שבהן יש עמדת מרצה עם מחשב נייח קבוע ("פודיום"). 

ב. כיתות ללא פודיום, אבל עם אפשרות התחברות לזום ולמערכות המולטימדיה שבכיתה מהמחשב הנייד. 

שימו לב שלכיתות הללו יש צורך להגיע עם כבל USB כדי להתחבר לזום. תוכלו לקבל את הכבל מיועץ המחשוב במחלקה.

כדי לסייע לכם בהבנת אופן ההפעלה של הכיתות הללו, הכנו עבורכם שני סרטונים:

- סרטון להפעלת כיתה עם פודיום: https://youtu.be/PQ0Chpxy0S4

- סרטון להפעלת כיתה בלי פודיום: https://youtu.be/vszmzhZzfh8

כמו בכל השנים, הנכם רשאים לדרוש נוכחות בשיעורים שלכם ולנהל רישום על כך. סטודנטים שיש להם סיבה מוצדקת להיעדרות, כגון מחלה או חובת בידוד, התבקשו לפנות למרצים כדי להסביר את סיבת ההיעדרות בליווי אישורים, אם ישנם.

אני תפילה שהתחלואה תמשיך לרדת עד אשר תיעלם לחלוטין, ושהסמסטר הקרוב יעבור ללא תקלות מיוחדות.

אני מאחל לכולנו המשך שנת לימודים פוריה ומוצלחת.

 

פרופ' אריה רייך 

סגן הרקטור