מיקום ודרכי הגעה

אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002

המרכז לקידום הוראה,

בניין 307 

קומה 1

חדרים 105-104.