ראיונות יציאה

"ראיון יציאה" הינו מושג מהעולם העסקי ומשמעו ראיון פרישה הנערך עם העובד בעת סיום עבודתו בחברה. חשיבותו  של ראיון היציאה בקבלת משוב על תפיסת העובד את החברה ומדד לשביעות רצונו. אנחנו אימצנו את השיטה תוך התאמתה לצרכי קידום איכות ההוראה ושיפור חוויית הלמידה באוניברסיטה.

ראיון היציאה מבוצע על ידי צוות המרכז כראיון קבוצתי של כ-10 סטודנטים, במהלך השנה האחרונה ללימודיהם. הראיון כולל סדרת שאלות קבועה שעשויה להשתנות בהתאם לדינמיקה ולנושאים שמועלים על ידי המרואיינים. השאלות מתייחסות לנושאים כגון: שביעות רצון כללית מהלימודים במחלקה, איכות הקורסים הספציפיים ותוכנית הלימודים בכללותה, מטלות ( מבחנים, עבודות), תנאים פיסיים ומנהלה ועוד. הריאיון מתנהל באווירה נעימה ופתוחה תוך הקפדה על תרבות הדיבור ומניעת לשון הרע.

בדרך כלל צוות המרכז יוזם את הראיון מול מחלקה מסוימת, על ידי פנייה לתלמידי השנה האחרונה בדיסקרטיות ולא בתיווכה של המחלקה. קיימת גם אפשרות שראש מחלקה יזום פניה אלינו, במטרה להיעזר בכלי אפקטיבי זה להנעת תהליכי קידום איכות ההוראה במחלקתו.

בעקבות הראיון מתקיימת פגישה עם ראש המחלקה לצורך העברת המידע באופן אנונימי והצגת הצעות אופרטיביות. משלב זה עוברת האחריות למחלקה. חשוב לציין כי המידע אינו מועבר לגורמים נוספים.

"ראיונות היציאה" הם כלי אפקטיבי ביותר לשיפור איכות ההוראה באוניברסיטה:

  • ·      הסטודנטים בשנתם האחרונה יכולים להסתכל על לימודי התואר שלהם בפרספקטיבה.

  • ·      הראיון מבוצע על ידי גוף חיצוני למחלקה. המחלקה תקבל מידע שיתכן שלא הייתה מקבלת בראיונות עם הסטודנטים שלה.

  • ·      הראיון מעניק לסטודנטים הבוגרים תחושת שליחות ושותפות בקידום איכות ההוראה במחלקתם לטובת הדורות הבאים.