הוראה פעילה

מאמרים כתבות וסרטונים:

חומרים בשפה העברית:

English Sources:

קהילת מעצבי העתיד:

  • יום סיעור מוחות "מה למדנו מתקופת הקורונה?" – אתגרים ופתרונות בעידן פוסט-קורונה (18.5.21) - מסמך מסכם

  • הערכות מעצבות - מפגש שני (27.7.21) - מסמך מסכם