אודות

אגף למידה והוראה הוקם ב-2022 במטרה לקדם ולפתח את תחום הלמידה וההוראה באוניברסיטה, והוא פועל כחלק מלשכת סגן הרקטור.

האקדמיה ומוסדות ההשכלה הגבוהה עומדות על שני עמודי תווך עיקריים - מחקר והוראה. מטרתנו, כפי שנהוג במחקר, לייצר הוראה חדשנית שעושה שימוש בגישות ובטכנולוגיות הכי עדכניות ונכונות לעולם המשתנה סביבנו. לפתח הוראה ששמה את הסטודנט, את חווית הלמידה והמרצה במרכז.

במרכז פועלות שלוש יחידות מרכזיות:

  1. המרכז לקידום ההוראה 
  2. המרכז להוראה מתוקשבת
  3. המחלקה לקורסים מקוונים 

 

מבנה ארגוני