המרכז לקידום ההוראה

המרכז לקידום ההוראה בהובלתה של ד"ר קרן גולדפרד הוקם בשנת 2012.

המרכז פועל לקידום איכות ההוראה באוניברסיטה, עוסק בהערכה כוללת של רמת ההוראה באוניברסיטה, בניתוח תוצאות סקרי ההוראה, בהטמעה של מגמות חדשות בשיטות הוראה, בטיפוח מיומנויות הוראה באמצעות סדנאות, כנס שנתי וייעוץ אישי לסגל האקדמי. כמו כן, המרכז מפעיל את תכנית "אקדמיה משלבת התנסות" ושותף בבחירת המרצים המצטיינים.