סקרי הוראה

סקרי הוראה 

סקרי הוראה הוא ללא ספק כלי הערכה חשוב של הוראה אקדמית. אמנם מדובר בכלי שמעלה לא מעט דילמות, ומרצים אחדים סבורים כי יש לתת לו משקל פחות בכל הקשור לאיכות ההוראה, אבל כל עוד רואים בו כלי הערכה נוסף ולא בלעדי, הרי שחשיבותו בהחלט רבה. 

בהתאם למדיניות הרקטור וסגן הרקטור, אין מפרסמים בפומבי תוצאות של מרצה שממוצע ציוניו בדירוג פחוּת מ-2.5 מתוך 5 (כדי לא לביישו), וכן לא מתפרסמות תוצאות של מרצים שאחוז ההיענות לסקר בשיעוריהם הוא פחות מ-30% ו/או 5 משיבים.

עם זאת, כל התוצאות מועברות לדיקן, לראש המחלקה ולמרצה עצמו ומופיעות בתיקו האישי.

יש לציין שמשובי ההוראה של מספר שנים מופיעים בתיקו האישי של כל מרצה ומצורפים למסמכים המוגשים לוועדת המינויים לקראת קידום בדרגה. תוצאות סקרי ההוראה, כולל ההערות המילוליות, נידונות בוועדת המינויים ומהוות שיקול נכבד בהחלטות לגבי הקידום. מרצים שתוצאות סקרי ההוראה שלהם נמוכות עלולים להיות מעוכבים בקידומם, ובכל מקרה מקבלים מכתב מוועדת המינויים ובו דרישה לשפר את ההוראה כתנאי לקידומים הבאים. הערות של וועדת המינויים מופיעות בתיקו האישי של המרצה.

 

קישורים שימושיים

קישור לצפייה בתוצאות הסקרים הפומביים 

קישור כניסה לדוחות ההוראה בעולם הנמל"ה, בהם המרצים יכולים לצפות בסקרי ההוראה שלהם החל משנת תשע"ז ואילך

קישור לסרטון הדרכה לצפייה בסקרים בעולם הנמל"ה